REGULAMIN

Regulamin Turnieju CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) CEZiU organizowanego w dniu 22.02.2021r

&POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem turnieju jest Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.
2. W turnieju mogą brać udział wszyscy uczniowie CEZiU po
wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej: https://ceziuesports.pl/
3. Jeden uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.
4. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest posiadanie konta STEAM z dostępem do gry Counter-Strike: Global Offensive.
5. Zgłoszenia są przyjmowane od 16.02.2021r – do 21.02.2021r
6. Udział w turnieju jest bezpłatny.
7. Data rozpoczęcia turnieju. 23.02.2021r godz. 10:00
8. Turniej będzie rozgrywany na hali sportowej
9. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play -niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
10. Każda drużyna musi zgłosić się do Organizatora nie później niż na 10 min przed rozpoczęciem każdego spotkania(w przeciwnym razie drużyna zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek, dając tym samym zwycięstwo metodą walkower drużynie przeciwnej).
11. Każdy mecz będzie nadzorowany przez administrację.
12. Rozgrywki będą trwały 3 dni.
13. Dzień pierwszy faza grupowa, dzień drugi półfinały mecze bo3, dzień trzeci finał i mecz o 3 miejsce

&ZAPISY.
1.Drużyny muszą zostać zapisane za pomocą formularza, który trzeba wypełnić poprzez stronę internetową. https://ceziuesports.pl/

 

 

&OSZUKIWANIE.
1.Konta Steam ID posiadające bany (VACBAN)nie mogą brać udziału w rozgrywkach, pod rygorem dyskwalifikacji drużyny.
2.Surowo karane jest używanie błędów gry.
4.Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
6.Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
7.Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
8.Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować Organizatora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.

&ROZGRYWKA. 

1. Mecze turnieju będą się odbywać przy pomocy serwerów i oprogramowania dostarczonych przez administratorów turnieju.

2. Drabinka kwalifikacyjna będzie uzupełniana i obsługiwana przez administratorów turnieju .

3. Adres IP serwera zostanie podany drużynom odpowiednio wcześniej przez administratora lub koordynatora rozgrywek.

4. Mecze będą obsługiwane przez system eBot.

5. Serwery, na których będą rozgrywane mecze kwalifikacyjne, działają w systemie 128 tick rate.

6. Podczas całego okresu trwania rozgrywek trzeba grać pod takim samym nickiem, jaki został zgłoszony przez kapitana drużyny.

7. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów w zgłoszonych nickach graczy.

8. Ta sama zasada tyczy się również braku wulgaryzmów w nazwie zgłoszonej drużyny oraz pozostałych peryferiach związanych z rozgrywką (np. chat).

9. Turniej poprzedzony będzie weryfikacją zgłoszonych drużyn.

10. Następnie odbędzie się rozlosowanie zgłoszonych drużyn na 4 grupy. Celem takiego podziału jest stworzenie grup drużyn opierając się na losie, czyli czynniku niezależnym od organizatorów.

11. Każda z drużyn rozgrywa mecz BO1 z każdą drużyną z grupy, w której się znalazła.

12. W każdej grupie drużyny, w wyniku losowania, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie fazy grupowej i rozpisanych spotkań – każdy z każdym.

13. W drugim etapie organizator planuje wyłonić z każdej grupy po 2 najlepsze drużyny spośród 4, które dostaną szansę gry w dalszym etapie Play-Off.

14. W etapie Play-Off drużyny, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie rozpisanych drzewek eliminacyjnych ; organizator planuje wyłonić kolejno półfinalistów oraz finalistów.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich rozwiązań w kwestii regulacji ilości zakwalifikowanych drużyn w toku prowadzenia rozgrywek.

16. Godzinę i dzień rozgrywania meczów kwalifikacyjnych ustala organizator.

17. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obie drużyny i nikt nie przechodzi dalej.

18. Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez organizatora terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem meczowym.

19. Mecz pomiędzy ustalonymi drużynami, w porozumieniu z koordynatorem, może się rozpocząć wcześniej, ale nie później, niż wyznaczony termin, jeśli drużyny zgłoszą gotowość do odbycia spotkania.

20. Godziny rozegrania poszczególnych meczów kwalifikacyjnych mogą się zmienić.

21. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez organizatora, tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez drużyny lub organizatora rozgrywek, drużyna musi zgłosić chęć zmiany terminu meczu maksymalnie 24 godziny od rozpoczęcia spotkania.

22. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w regulaminie, nie będą brane pod uwagę.

23. Pula map podczas trwania rozgrywek kwalifikacyjnych jest definiowana przez Oficjalną pulę Map Turniejowych Counter Strike: Global Offensive stworzoną przez Valve Corporation aktualną z dniem rozpoczęcia pierwszego meczu turniejowego.

24. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn osiągnie bilans 16 wygranych rund. W przypadku remisu (15:15), będzie rozegrana dogrywka MR3 (drużyna, która zdobędzie 4 rundy w dogrywce wygrywa).

25. Dogrywka w systemie MR3 składa się z 6 rund (po 3 rundy na jedną stronę).

26. O stronie, po której będzie walczyła wybrana drużyna (terroryści lub antyterroryści), decydować będzie runda nożowa, rozgrywana przed rozpoczęciem meczu.

27. Każda z drużyn na początku dogrywki otrzymuje podstawę pieniężną w wysokości 10 000$.

28. Pomiędzy pierwszą a drugą połową, drużyny mają prawo do 3 minut przerwy.

29. Każda drużyna może skorzystać z pauzy w ciągu jednej połowy (2 pauzy w ciągu jednego meczu), jednakże pauza nie może trwać dłużej niż 3min.

30. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem administratora, organizatora lub uprawnionego komentatora.

31. Każda drużyna (wskutek przyczyn niezależnych) może się spóźnić do 10 minut od ustalonej godziny meczu.

32. Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy jednego lub więcej zawodników brakuje. W takiej sytuacji liczone jest 5 min spóźnienia.

33. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy tę należy powtórzyć: Przykład 1. Gracz został rozłączony z serwerem podczas rundy nożowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z drużyn – rundę należy powtórzyć; Przykład 2. Gracz został rozłączony z serwerem podczas pierwszej rundy pistoletowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z drużyn – rundę należy powtórzyć, ale z pominięciem rundy nożowej.

34. Jeżeli zawodnik zostanie rozłączony z serwerem w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić innym zawodnikiem rezerwowym.

35. Zmiana zawodnika musi być zasygnalizowana drużynie przeciwnej oraz administratorowi meczu, który zatwierdzi zmianę zawodnika. W innych przypadkach gra w zastępstwie nie jest możliwa.

36. Jeżeli drużyna nie posiada zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż 2 rundy, to tylko i wyłącznie od zainteresowanej drużyny zależy, czy chce kończyć rozgrywkę w 4 osoby.

37. Mecze przerwane z powodów technicznych serwera, muszą być powtórzone w kolejnym wyznaczonym przez organizatora terminie.

38. W przypadku przerwania rozgrywki, wznowienie rozpoczynamy od ostatniej prawidłowo przeprowadzonej rundy.

39. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając administratora rozgrywek.

40. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.

41. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów” 

42. Każdy z uczestników musi mieć nieskazitelne konto – brak zarejestrowanego VAC Bana na platformie Steam oraz brak udokumentowanego zakazu gry na innych platformach.

43. Każda drużyna, która wyśle formularz zgłoszeniowy do kwalifikacji, oznajmia, że każdy członek zgłoszonej drużyny spełnia warunki zawarte regulaminie.

44. Złamanie zapisu z regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz drużyny przeciwnej.

45. Faza pucharowa odbywa się w systemie BO3, jak i sam finał

 

46. Walkower liczony jest jako mecz z wynikiem 1:0 i przyznaje 3 punkty.

 

&POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej turniej@teammce.com

& Zgłoszenie się do turnieju oznacza akceptację regulaminu Zapraszamy do udziału w turnieju!

Organizatorami turnieju jest CEZiU

REJSTRACJA Drużyny CS:GO

Zapisz swoją drużynę do najnowszej edycji CEZiU Tour i spróbujcie swoich sił w eliminacjach.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------